Giới thiệu

 

VietNamNet-ID là gì?


Tài khoản dịch vụ VietNamNet-ID: Tài khoản được cung cấp bởi VietNamNet, khi sở hữu một tài khoản VietNamNet-ID bạn chỉ cần đăng nhập một lần, quản lý tài khoản tập trung ở một nơi là có thể sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp trên web site VietNamNet, các chuyên trang và các dịch vụ hữu ích khác do VietNamNet cung cấp. Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống.

VietNamNet-ID luôn ý thức hàng đầu việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của người dùng để xử lý việc đăng ký, đăng nhập trên các dịch vụ do VietNamNet cung cấp, thông tin người dùng trước khi truyền đi được bảo vệ một cách an toàn và bảo mật bởi chúng tôi..

 

Các dịch vụ mà bạn có thể sử dụng với VietNamNet-ID: